bir yol yürüyorum
bir yol

yalnız çıkıyorum
bir türlü
yalnız
kalamıyorum

birini bıraksam
bir başkasını
ille de
yoldaş yapıyorum

yoldaşlarım yük
yüklerim
yoldaş oluyor
bana

kimi bilmiyor
-yolu
kimi bilmiyor
-beni
hem yolu
hem beni bileni
ben de bilirdim
iyi

bazı yoldaşlar
yolun kendi
bazı yollar
yoldaşın kendi

kendi
büsbütün
yol insana
yürüdü
yürüdü
bitiremedi

sancılar var içinde
duydu
duydu
dindiremedi