Sözcükler var;
Yan yana koysam
Yetmiyor,
Bitmiyor,
Anlatmıyor…

Gördün işte
Alt alta diziyorum