Hep kendinde olmak,
Ne mümkün
Ne marifet..

Kendi çok gelir
Bazen
Kendime,
Gitmek isterim
Ansızın
Bir zahire!

Varlık,
Yokluk ister
Yokluk
Var olmayı..

Döner durur

çember,
Döner durur..
Ezer geçer
B e n olmayı

PS: “Enso (Zen) Çemberi ne ola ki ?” derseniz; buyurun.