Türeviydin sen
Bildiğim en güzel anların,
Oysa integrali olmak isterdim

ben,
Tüm hayatının..