maviye boyamak istedi
boynundaki fulardı mavi
sulu yağlı bir mavi
yeşile boyalı mavi

maviye boyamak istedi
kürenin içi mavi
kürenin dışı mavi


mavi olmak istedi
aşamadığı duvarlar
kıramadığı engeller
mavi

mavi olsun istedi
tuvalin ortası mavi
paletin ortası mavi


mavi bilmek istedi
okyanusta kayıp mavi
kendinde bulup mavi


yazının içi mavi
teninin üstü mavi


ontolojik mavi
epistemolojik mavi

bir hikaye olsun istedi
ama şiirdi mavi

uslu puslu suslu
biraz küskün bu mavi


kimseye bulaşmaz
kendine yeter
deterministik bir mavi


yanlız mavi
yalnız mavi

empatiktir mavi
olmaz olsundur mavi


mavi
sadece mavi
oysa ki