tutunmaya çalışıyorum

sıkı sıkı
tutunmaya çalışıyorum
varlığıma

ben tutundukça
o tutsak

bir kimlik
eklemeden suretime
yaşamanın hafifliği
özlemim

özümsüyorum
döne döne
özümsüyorum
hiçliği

el yordamıyla
koyduğum
anlamları
imgeleri
üfleyip kaybediyorum
bir karahindiba
zihnim