sen değil
– sevebilmek –
güzeldi

gözlerin değil
çimenler

görmek değil
anlamak değil
– düşünmek –
güzeldi

martılar değil
karabataklar
kavuşmak değil
özlemek güzeldi

ya sen
sen de hiç
merak ettin mi

?: kendipeşinde

? Bu hislerim k a r a b a t a k ..