Bir çift
Kömür
Bir çift
Kahveyi
Seyir halinde

Kendini arıyor
Baktığı denizde

Lütfen yorulma
Ordasın ya 
İşte
..