bir kanadımı kırdılar
ötekini
ben kopardım
tutsak kalsın kendime
özgürlük bilmesin
varlığım