ağaç konuşur
öğretir
öğrenmediğini

ağaç dinler
duyar
işitmediğini

ağaç sonsuz
ölmez
yaşamadığını

ağaç yüce
sever
yeşermediğini