I.

bir denklem olsa hayatım
çok bilinmeyenli
sol tarafa koysam
hepinizi
         ortaya eşitliği
                  sağ tarafa ittirilmiş
                  gibi olurdum
                  bi' başıma sanki
bir denklem işte hayatım
aldım elime
kağıdı kalemi
her oturuşta
sadeleştirmeye çalışıyorum
bir bilinmeyeni
söyle bakalım X
ne derdin var benle
           hey sen oradaki, Y
           anlasaydın beni biraz keşke
                         Z dur gitme
                         hazır değilim terk etmeye
X, Y, Z
bir bir sadeleşse
bu denklemde
         sağda kalan
         ben olur muydum
         en kendi halimle

II.

evire çevire
bulamaç ettiğim
bu hikaye
neden bir türlü
sinmiyor içime

X çıksa
    Y gitse
        Z hep kalsa benle
                 olur muydu 
                 bu denkleme bir çare
o değil de
X neden geldi
       Y nasıl gitti
              Z niye kalmadı benle
evren neden oldu
dünya niye döndü
yıldızlar nereden çıktı
ya güneş
nasıl sevdi bizi böyle
?: Dennis Perreault / Pexels
? Üç Bilinmeyen – Üç Dinleti
1. Çünkü bazı insanlar her şeye rağmen çok güzel..
2. So “Let Go”!
3. Bumm!