gitmek güzel
gitmek güzel de

keşke
kendinden de
gidebilse
kendine de
dönebilse
güzel güzel