eksik olan
güzel

eksik olanı
tamamlar
zihin

tamam olansa
eksik

ve fakat
güzel değil