Bir gece
Uyumadan önce
Kendin kendine
Sessizce,
Düşündün ve yazdın
Öylece..

Bir sabah
Gece olmadan önce
Kalktın ve gittin
Usul usul
Kendinle..

Yol çizdin
Yol içinde,
Söz buldun
Söz içinde
..

Bir cihan ararken
keşfe,
Cihanlar buldun
Çepeçevre..


Bir kapıya
Sığmaz iken,
Bin kapıya
Uğrar oldun..

Bir gece
Daldın
Soğuk bir denize,
Bir sabah
Uyandın
Sıcak bir kıyıya..


Deniz
Sensin,
Kıyı
Sen..

Sıcak
Sensin,
Soğuk
Sen..

Sen
Her dilsin,
Ve her dil
Sen
Eğer konuşmak istersen..
.