Yapay Zeka’ya adını “John Amca”nın verdiğini biliyor muydunuz? Fotoğraftaki diğer muzip gülümsemeler de dostlarına ait!

📸 Dartmouth Yapay Zeka Yaz Araştırma Projesi – 1956

John McCarthy, düşünen makineler hakkındaki fikirlerini paylaşmak ve geliştirmek için, 1955 yılında bir grup kurmaya karar verir. Bu çalışmalar için de “Yapay Zeka” adını seçer. Bu tanımlamayı kısmen tarafsız bulur. (Sibernetik, otomata teorisi ve karmaşık bilgi işleme gibi disiplinlerden birine doğrudan odaklanılmamış.)

2 Eylül 1955’te resmen önerilen projede şöyle der:

“1956 yazında Hanover, New Hampshire’daki Dartmouth Koleji’nde 2 aylık, 10 kişilik bir yapay zeka çalışmasının yapılmasını öneriyoruz. Çalışma, öğrenmenin her yönünün veya zekanın diğer herhangi bir özelliğinin, prensipte makinenin onu simüle edebileceği kadar kesin bir şekilde tanımlanabileceği varsayımı temelinde ilerleyecektir. Makinelerin dili nasıl kullanacaklarını, soyutlamaları ve kavramları nasıl oluşturacaklarını, insanlar için ayrılmış problem türlerini nasıl çözeceklerini ve kendilerini nasıl geliştireceklerini bulmaya çalışılacaktır. Bir yaz boyunca dikkatle seçilmiş bir grup bilim insanı üzerinde birlikte çalışırsa bu sorunlardan bir veya daha fazlasında önemli bir ilerleme sağlanabileceğini düşünüyoruz.”

Önergede doğal dil işleme, sinir ağları, hesaplama teorisi, soyutlama ve yaratıcılık gibi konular ele alınmış. Günümüzde de olduğu gibi.

Projedeki efsane isimler şöyle:

Marvin Minsky, Julian Bigelow, Ray Solomonoff, D.M. Mackay, John Holland, John McCarthy, Nathanial Rochester, Claude Shannon, Herbert Simon, Oliver Selfridge, Allen Newell

Yapay zeka bugünlere öyle kolay gelmedi anlayacağınız. Doğanın, insanın mevsimleri olduğu gibi, onun da yazları kışları oldu: İlginin, beklentilerin, “umudun” arttığı ve azaldığı dönemler…

Neden John Amca dediğimize gelince;

1962’den 2000 yılında emekli olana kadar çalıştığı MIT’de öğrencileri ona şefkatle John Amca diye seslenmeye başlamışlar. ❤️

Çok hoşuma giden bir ayrıntı daha:

Gençlik yıllarında Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ndeki kitaplara çalışarak kendi kendine matematik öğrenmiş. Bu sayede Caltech’te 2 yıl matematik dersinden muaf tutulmuş. Ancak beden eğitimi dersinde başarısız olduğu için okulu askıya alınmış. Neyse ki sonradan yeniden kabul edilmiş! Yapay Zeka’nın isim babası oyun dışı bırakılabilir mi hiç?