Dalgaları içiyorum
Sonsuz kum taneleri
Şefkatli bir meltem

Dalgaları içiyorum
Uğultusundan
İçeri girerken

Dalgaları içiyorum
Her yer sendin
Eskiden
Yokluğun
Evren

Dalgaları içiyorum
Gelmeyeceğini
Gelmeyeceğimi
Her zamankinden
İyi bilirken

Dalgaları içiyorum
Hür
Kaygısız
Kırıksız
Acısız
Bir de
Güçlüyken

Dalgaları içiyorum
Şimdi ne olacak
İnan
Hiç düşünmeden