yoluna çıkar
durdururum seni
düşün’ü
duygunu
kimliğini

yoluna çıkar
umursarım seni
sesini
izini
gölgeni

yoluna çıkar
sararım
ruhunu
fikrini
dilini

yoluna çıktım
çözdüm seni!
olmayışını
oluşunu
ölümünü