Open AI’ın Yapay Zeka çalışmalarında yalnız olmadığını biliyoruz, değil mi! 10 kat daha yetenekli bir modelin inşaası için kollar sıvanmış desem.. 💣

Hadi gelin, bizzat bu ekibin içinden çıkan Anthropic’ten bahsedelim bugün.

~~~

” Yapay zeka araştırma girişimi Anthropic, önümüzdeki iki yıl boyunca 5 milyar dolara kadar fon toplayarak, rakibi OpenAI’a karşı çıkmayı ve düzinelerce büyük endüstride yer almayı hedefliyor.

Anthropic’in fon toplama turu için hazırlanan sunum dosyası, 2020 yılında eski OpenAI araştırmacıları tarafından kurulan şirketin uzun vadeli hedeflerini ortaya koymaktadır.

Sunumda, Anthropic’in bugünün en güçlü yapay zekasından 10 kat daha yetenekli bir model inşa etmeyi planladığını ve bunun önümüzdeki 18 ay içinde bir milyar dolarlık harcamayı gerektireceğini söylemektedir. Bu model şimdilik “Claude-Next” olarak adlandırılmıştır.

Bu model,

📌 e-postalara yanıt verebilen,
📌 araştırma yapabilen ve
📌 sanat, kitap ve daha fazlasını üretebilen sanal asistanlar

oluşturmak için kullanılabilir.

Bunun örneklerini, GPT-4 ve diğer büyük dil modelleri ile zaten deneyimledik.

‘Bu modeller, ekonominin büyük bölümlerini otomatikleştirmeye başlayabilir. 2025/26’daki en iyi modelleri eğiten şirketlerin, sonraki döngülerde yakalanması neredeyse imkansız olacak şekilde önde olacağına inanıyoruz.’

Bu model, Anthropic’in Claude adlı sohbet robotunun halefidir ve

📌 belgeler arasında arama yapma,
📌 özetleme, yazma
📌 kodlama ve
📌 belirli konular hakkında soruları yanıtlama

gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere yönlendirilebilir.

Bu yönleriyle, OpenAI’nin ChatGPT’sine benzer. Ancak Anthropic, Constitutional AI sayesinde Claude’un

📌 zararlı çıktılar üretme olasılığının çok daha düşük olduğunu,
📌 konuşmaya daha uygun olduğunu ve
📌 daha iyi yönlendirilebilir olduğunu

savunmaktadır.

Anthropic, geçen yılın sonlarında gerçekleşen kapalı bir beta sürecinin ardından, bu yılın Mart ayında Claude’u ticari olarak kullanıma sundu ve yaklaşık 15 ortağa başlangıç erişimi sağladı. Beta kullanıcıları ve potansiyel müşterileri arasında şu endüstriler bulunmaktadır (yıldız işareti, modelin denetimi için insanın döngüde olduğunu göstermektedir):

Hukuki belge özeti ve analizi*
Tıbbi hasta kayıtları ve analizi*
Müşteri hizmetleri e-postaları ve sohbet
⚡Tüketici ve B2B için kodlama modelleri
Verimlilikle ilgili arama, belge düzenleme ve içerik oluşturma*
Kamu soru-cevap ve tavsiye için sohbet robotu
⚡Doğal dil yanıtlarıyla arama
İş tanımları ve mülakat analizi gibi İK görevleri
Terapi ve koçluk
Sanal asistanlar
Her düzeyde eğitim “

OpenAI’nin eski araştırma başkan yardımcısı Dario Amodei, 2021’de Anthropic’i kamu yararına bir şirket olarak kurdu ve yanında OpenAI’nin eski politika lideri Jack Clark gibi birçok OpenAI çalışanını da getirdi. Amodei, şirketin yönü üzerindeki bir anlaşmazlık, özellikle de girişimin artan ticari odaklanması nedeniyle OpenAI’den ayrıldı.

Anthropic şimdi OpenAI ile rekabet ediyor ve aynı zamanda Cohere ve AI21 Labs gibi metin üretme – ve bazı durumlarda görüntü üretme – AI sistemlerini geliştiren ve ürüne dönüştüren başlangıçlarla da yarışıyor. Şimdiye kadar sermaye açısından en fazla kaynağı toplayan OpenAI, yakın zamanda Microsoft’tan bildirildiğine göre 29 milyar dolarlık bir değerlemeye 10 milyar dolar sağlamıştır.

Sunum dosyasında şöyle deniyor: “Anthropic, varlığının ilk bir buçuk yılı boyunca yoğun bir şekilde araştırmaya odaklandı, ancak Eylül [2022]’de ticarileşmenin gerekliliğine tamamen inandık ve bunu kabul ettik. Çekirdek uzmanlığımız, markamız ve önümüzdeki 12 ay içinde benimsenmenin gerçekleşeceği yerlerle uyumlu bir pazara giriş ve ilk ürün özelleştirme stratejisi geliştirdik.”

~~~

Son olarak,
* Bilin bakalım TechCrunch‘ta yayınlanan bu içeriği kim çevirdi?
Evet, bildiniz: En yakın rakibi! 😉